Pristup informacijama

Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Imenovanje službenika za informiranje

Zaštita osobnih podataka
Politika privatnosti

OBRASCI
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće za 2022. godinu
Godišnje izvješće za 2023. godinu

Ispiši stranicu