Javna nabavaIzjava o nepostojanju sukoba interesa

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVIPlan nabave 2016.
Izmjene plana nabave 2016. I
Izmjene  plana nabave 2016.II
Izmjene plana nabave  2016. III

Plan nabave 2017.
Plan nabave 2018.

Plan nabave 1 -  2018.
Plan nabave 2 - 2018.

 I Izmjene i dopune plana nabave 2018.

II Izmjene i dopune plana nabave 2018.

III Izmjene i dopune plana nabave 2018.

Plan nabave za 2019. godinu
I Izmjene i dopune plana nabave 2019.
II Izmjene i dopune plana nabave 2019.
III Izmjene i dopune plana nabave 2019.
IV Izmjene i dopune plana nabave 2019.
V Izmjene i dopune plana nabave 2019.
VI Izmjene i dopune plana nabave 2019.
VII Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.
Izmjene i dopune plana nabave 2017. ( I - VII)
Plan nabave za 2020. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
II. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave 2021. - izmjene i dopune
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave 2022 - izmjene i dopune
Plan nabave 2022 - II.izmjene i dopune

Registar ugovora 2018.
Registar ugovora 2019.
I. ažuriranje registra ugovora 2019.

II. ažuriranje registra ugovora 2019.
III. ažuriranje registra ugovora 2019.
IV. ažuriranje registra ugovora 2019.
V. ažuriranje registra ugovora za 2019.

Registar ugovora za 2020. godinu
I. ažuriranje registra ugovora 2020.
II. ažuriranje registra ugovora 2020.
III. ažuriranje registra ugovora 2020.
IV. ažuriranje registra ugovora 2020.
V.ažuriranje registra ugovora 2020.
Registar ugovora 2021.
 I. ažuriranje Registra ugovora 2021.
II.ažuriranje registra ugovora 2021. - Poveznica na registar je sljedeća:
 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Registar ugovora 2022.
I. ažuriranje Registra ugovora 2022.
II. ažuriranje Registra ugovora 2022.
III. ažuriranje Registra ugovora 2022.
Registar ugovora 2023.
Plan nabave 2023.
I. Izmjene i dopune Plana nabave 2023.


I. ažuriranje Registra ugovora 2023.
Registar ugovora 2024.
II. izmjene i dopune Plana nabave 2023.
II.ažuriranje Registra ugovora 2023.
Plan nabave 2024.Ispiši stranicu