Dokumenti


Godišnje izvješće za 2021./2022. godinu


Godišnji plan i program rada za 2022./2023. 

Kurikulum

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Grigora Viteza za 2021. godinu.

Statut

Odluka o osvarivanju i korištenju vlastitih prihoda


Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
  

KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA sklopljen 19. prosinca 2022. godine između GRADA ZAGREBA i SINDIKATA RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, SINDIKATA OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, SINDIKATA ODGOJA I OBRAZOVANJA HRVATSKE  možete pogledati ovdje

Ispiši stranicu