Dokumenti


Godišnje izvješće za 2021./2022. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2022./2023.


Godišnji plan i program rada za 2022./2023. 
Godišnji plan i program rada za 2023./2024.

Kurikulum

Kurikulum 2023./2024.


Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Grigora Viteza za 2021. godinu.
Statut

Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija


Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
  
I. dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama
II. dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama
III. dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama 

KOLEKTIVNI UGOVOR  ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA sklopljen 19. prosinca 2022. godine između GRADA ZAGREBA i SINDIKATA RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, SINDIKATA OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, SINDIKATA ODGOJA I OBRAZOVANJA HRVATSKE  možete pogledati ovdje

Ispiši stranicu