Dokumenti


Godišnje izvješće za 2020.2021. godinu


Godišnji plan i program rada za 2020./2021. 

Kurikulum

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Grigora Viteza za 2021. godinu.

Statut

Odluka o osvarivanju i korištenju vlastitih prihoda


Upravno vijeće:

Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća
Privitak 1 Zapisniku sa 17.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 24.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 35.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 41. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 44.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 45. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 46. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 47. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 48. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik sa 49. sjednice Upravnog vijeća
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara

Ispiši stranicu