Posebni programi

Posebni programi namijenjeni su djeci od treće godine do polaska u školu.

KOJI PROGRAM ODABRATI
PLAKAT -POSEBNI PROGRAMI


PROGRAM RANOG USVAJANJA FOLKLORA U SASTAVU REDOVITOG 10-SATNOG PROGRAMA
REDOVITI 10-SATNI PROGRAM OBOGAĆEN LIKOVNIM SADRŽAJIMA
REDOVITI 10-SATNI PROGRAM OBOGAĆEN GLAZBENIM SADRŽAJIMA
PROGRAM RANOG UČENJA STRANOG JEZIIKA – ENGLESKI
PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
DRAMSKO SCENSKI PROGRAM INTEGRIRAN U PRIMARNI 10-SATNI PROGRAM
PROGRAM ODGOJNO-NAOBRAZBENOG RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI PREMA KONCEPCIJI MARIJE MONTESSORI
PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI PREMA KONCEPCIJI RUDOLFA STEINERA

 

 


Ispiši stranicu