Redoviti program

REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Redoviti program namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno-humanističkom pristupu. Ono u prvi plan stavlja kvalitetu odgojnog procesa, govori o potrebama djece i ulozi odgajatelja, o fleksibilnoj organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece. Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču razvoj djeteta po razvojnim područjima:

Karakteristike redovitog programa:

Redoviti program obogaćujemo:


Ispiši stranicu