UPISI U VRTIĆ - PEDAGOŠKA GODINA 2024.2025.

 
                                               OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 
           za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
od 13. do 23. svibnja 2024. godine isključivo elektroničkom prijavom 
putem Portala Moje ZG e-usluge
na poveznici e-VRTIĆI  https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 19. lipnja 2024. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 27. lipnja 2024.
Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.


Sve informacije o podnošenju upisne dokumentacije, prednosti pri upisima, objavi rezultata i upisu možete saznati na poveznici: 
OBAVIJESTo upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba

Dječji vrtić Grigora Viteza nema mogućnost upisa djeteta u program predškole (za onu djecu - obveznike predškole koja nisu uključena u programe odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću), nego isključivo u redoviti 10-satni program. 
Sve informacije o upisima u program predškole kao i popis vrtića koji nude tu mogućnost, možete saznati na poveznici:
O B A V I J E S T o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba

P R A V I L N I K o upisu djece u Dječji vrtić Grigora Viteza 
 Plan upisa za pedagošku godinu 2024.2025.

Stručno povjerenstvo Dječjeg vrtića Grigora Viteza
 
 
 

Ispiši stranicu