ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

 Poštovani roditelji/skrbnici,


     Ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Grigora Viteza izvršava se temeljem podnesenog pisanog zahtjeva roditelja/skrbnika za ispis djeteta, a nakon podmirenih svih nastalih troškova do dana ispisa djeteta. Zahtjev se podnosi najkasnije 15 dana prije dana ispisa.


     Pisani zahtjev za ispis djeteta potpisuju oba roditelja, uz iznimku samohranih roditelja.
     Za dijete iz jednoroditeljske obitelji pisani zahtjev za ispis djeteta potpisuju oba roditelja, odnosno kako je definirano odlukom nadležnog suda i/ili planom zajedničke ili samostalne roditeljske skrbi za dijete.
     Za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb, pisani zahtjev za ispis djeteta uz roditelja potpisuje i udomitelj, a u specifičnim situacijama skrbnik i udomitelj djeteta.


    Obrazac zahtjeva za ispis možete preuzeti na poveznici ovdje.


    Popunjeni i potpisani zahtjev dostavlja se elektroničkom poštom na adresu 
racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com ili osobno u računovodstvo vrtića na adresi Ratarska 5, Zagreb.
 
    Informacije o zaduženju do dana ispisa možete dobiti u službi računovodstva:
Dražana Kelava
racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com
092 27 17 599 i/ili 01 38 62 545
      Nakon podnošenja zahtjeva za ispis, po dobivanju informacija o zaduženju, potrebno je na adresu racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com ili osobno u računovodstvo vrtića na adresi Ratarska 5, Zagreb dostaviti potvrdu o uplati svih troškova do dana ispisa kako biste mogli dobiti ispisnicu.
 

Ispiši stranicu