ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

 Poštovani roditelji/skrbnici,
 
     U nastavku dostavljamo obavijest o načinu ispisa iz Dječjeg vrtića Grigora Viteza radi odlaska Vašeg djeteta u školu od sljedeće pedagoške godine.
 
    Ispis će se izvršiti temeljem podnesenog pisanog zahtjeva roditelja/skrbnika za ispis djeteta (podnesenog najkasnije 15 dana prije ispisa), a nakon podmirenih svih nastalih troškova do dana ispisa djeteta.
    Pisani zahtjev za ispis djeteta potpisuju oba roditelja, uz iznimku samohranih roditelja.
     Za dijete iz jednoroditeljske obitelji pisani zahtjev za ispis djeteta potpisuju oba roditelja, odnosno kako je definirano odlukom nadležnog suda i/ili planom zajedničke ili samostalne roditeljske skrbi za dijete.
     Za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja usluge smještaja sukladno propisima koji reguliraju socijalnu skrb, pisani zahtjev za ispis djeteta uz roditelja potpisuje i udomitelj, a u specifičnim situacijama skrbnik i udomitelj djeteta.
 
  Obrazac zahtjeva za ispis možete preuzeti na poveznici ovdje
  Molimo  Vas da popunjeni i potpisani zahtjev  dostavite elektroničkom poštom na adresu 
racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com ili osobno u računovodstvo vrtića na adresi Ratarska 5, Zagreb.
 
     Ukoliko već u ovom trenutku znate željeni datum ispisa Vašeg djeteta, slobodno dostavite zahtjev za ispis već sada te kako biste dobili informacije o Vašem zaduženju do dana ispisa ispisa kontaktirajte službu računovodstva:
Dražana Kelava
racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com
092 27 17 599 i/ili 01 38 62 545
 
     Nakon podnošenja zahtjeva, po dobivanju informacija o zaduženju, potrebno je na adresu racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com ili osobno u računovodstvo vrtića na adresi Ratarska 5, Zagreb dostaviti potvrdu o uplati svih troškova do dana ispisa kako biste mogli dobiti ispisnicu.
 
     S poštovanjem,
Računovodstvo Dječjeg vrtića Grigora Viteza
Dražana Kelava
 

Ispiši stranicu