UPISI U VRTIĆ IZVAN ROKA -PED.GODINA 2022./2023.

 Poštovani roditelji,

ovim vas putem obavještavamo da dokumentaciju za upis djeteta u vrtić ili program predškole tijekom pedagoške godine možete skinuti sa ove stranice.

Popunjenu dokumentaciju potrebno je zajedno sa prilozima poslati na e-mail 
pedagozigrigoraviteza@gmail.com kako bismo ju mogli dalje razmatrati.

Dokumentacija za upis djeteta u redoviti 10-satni program:

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U JASLICE/VRTIĆ

OBRAZAC INTERVJUA (UPIS U JASLICE/VRTIĆ)

Dokumentacija za upis djeteta u program predškole (minimalno  25O sati godišnje - nije cjelodnevni program):

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
OBRAZAC ZA INTERVJUA (UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE)

VAŽNO!!!

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev podnosi samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor) s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.
Važno je u zahtjevu i intervjuu popuniti sve rubrike jer se podaci unose u aplikaciju te unos podataka neće biti moguć ukoliko taj uvjet ne bude ispunjen.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane dokumente
 koji su navedeni na poleđini ZAHTJEVA ZA UPIS
Molimo vas da skenirane/fotografirane dokumente šaljete pojedinačno tj. svaki odvojen za sebe radi mogućnosti unosa u aplikaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: (za upis u redoviti 10-satni program vrtića)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. ZAHTJEV ZA UPIS treba biti popunjen i potpisan. Uz zahtjev je potrebno elektronički dostaviti (skenirano ili fotografirano) sljedeće dokumente:

RODNI LIST DJETETA/IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH - potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih

UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA - ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o prebivalištu djeteta

PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA

DOKAZ O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA (e- radne knjižice ukoliko su oba roditelja zaposlena i/ili ostalu dokumentaciju navedenu u ZAHTJEVU ZA UPIS)

OSTALA DOKUMENTACIJA NAVEDENA U ZAHTJEVU ZA UPIS

Ispiši stranicu