UPRAVNO VIJEĆE

Vrtićem upravlja Upravno vijeće čiji članovi se biraju odnosno imenuju na način propisan Statutom.

Upravno vijeće ima pet članova:


- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića
 
Zainteresiranim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail: vrtic-grigoraviteza@zagreb.hr.
Prostorno-tehnički uvjeti omogućuju da se istodobno osigura neposredan uvid u rad Upravnog vijeća dvjema osobama. Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja.
Prijavljene osobe bit će obaviještene o mogućnosti/nemogućnosti sudjelovanja na sjednici najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić Grigora Viteza nije obvezan osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.


Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 
SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

Obavijest o održavanju 1. sjednice Upravnog vijeća 
Prijepis zaključaka sa 1. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 2. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 2. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 3. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 4. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 4. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 5. sjednice Upravnog vijeća

Prijepis zaključaka sa 5. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 7. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju sa 8. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 8. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 9.sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 9. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 10. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 10.sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 11. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 11. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 12. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 12. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 13. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 13. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 14. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 14. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju15. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka s 15. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 16. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 16.sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 17.sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 18.sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 18. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 19.sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 19. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 21. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 21. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 22. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 22. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 23. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 23.sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 24. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 24. sjednice Upravnog vijeća
Obavijest o održavanju 25. sjednice Upravnog vijeća
Prijepis zaključaka sa 25. sjednice
Obavijest o održavanju 26. sjednice

Ispiši stranicu