UPISI

UPISI DJECE U VRTIĆ I PREDŠKOLU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020.2021. - TIJEKOM GODINE (IZVAN UPISNOG ROKA KOJI JE BIO U SVIBNJU 2020. GODINE)

Poštovani roditelji,

ovim vas putem obavještavamo da dokumentaciju za upis djeteta u vrtić ili program predškole tijekom pedagoške godine možete skinuti sa ove stranice.

Popunjenu dokumentaciju potrebno je zajedno sa prilozima poslati na e-mail pedagozigrigoraviteza@gmail.com kako bismo ju mogli dalje razmatrati.

Dokumentacija za upis djeteta u redoviti 10-satni program:

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U JASLICE/VRTIĆ
OBRAZAC INTERVJUA (UPIS U JASLICE/VRTIĆ)

Dokumentacija za upis djeteta u program predškole (minimalno  25O sati godišnje - nije cjelodnevni program):

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

OBRAZAC ZA INTERVJUA (UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE)

VAŽNO!!!

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev podnosi samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor) s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.
Važno je u zahtjevu i intervjuu popuniti sve rubrike jer se podaci unose u aplikaciju te unos podataka neće biti moguć ukoliko taj uvjet ne bude ispunjen.
Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane dokumente koji su navedeni na poleđini ZAHTJEVA ZA UPIS
Molimo vas da skenirane/fotografirane dokumente šaljete pojedinačno tj. svaki odvojen za sebe radi mogućnosti unosa u aplikaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: (za upis u redoviti 10-satni program vrtića)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. ZAHTJEV ZA UPIS treba biti popunjen i potpisan. Uz zahtjev je potrebno elektronički dostaviti (skenirano ili fotografirano) sljedeće dokumente:

- RODNI LIST DJETETA/IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH - potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih

- UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA - ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o prebivalištu djeteta

- PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA

- DOKAZ O ČINJENICAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA (e- radne knjižice ukoliko su oba roditelja zaposlena i/ili ostalu dokumentaciju navedenu u ZAHTJEVU ZA UPIS)

- OSTALA DOKUMENTACIJA NAVEDENA U ZAHTJEVU ZA UPIS

S obzirom  na epidemiološku situaciju, inicijalni razgovor roditelja sa stručnim timom, uz nazočnost djeteta, provodit će se isključivo samo kada stručni tim procjeni da je to neophodno (uz poštivanje svih epidemioloških mjera).

PRAVILNIK O UPISU U DJEČJE VRTIĆE

PONUDU POSEBNIH PROGRAMA POGLEDAJTE NA LINKU:
(za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu)

POSEBNI PROGRAMI

KOJI PROGRAM ODABRATI


Ispiši stranicu