Aktualnosti

OBJAVA REZULTATA UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 

SAVJETI ZA RODITELJE POTRES/KORONAVIRUS; EVAKUACIJSKE VJEŽBE

 

LJETNA ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA OD 21.6.2021. GODINE I EPIDEMIOLOŠKE MJERE VEZANE UZ COVID-19